2%

Formare inițială și continuă a profesorilor din învățământul preuniversitar

Stimată Doamnă Profesoară, Stimate Domnule Profesor, 

Universitatea din București în parteneriat cu Ministerul Educației realizează un sondaj pentru a cunoaște percepția cadrelor didactice asupra formării inițiale și continue a profesorilor, cât și asupra carierei didactice. Chestionarul este anonim; întrebările de clasificare socio-demografică de la sfârșit ne ajută să organizăm răspunsurile pe categorii statistice relevante.

Mulțumim pentru participare.